V článku o virtuálním sídle jsem se rozepsal o příběhu kamaráda Petra, který měl v plánu založení s.r.o. a řešil, kam umístit sídlo společnosti. Virtuální sídlo se nám jevilo jako schůdné řešení a navíc jsme zjistili, že u stejného prodejce je možné zpravidla zakoupit i tzv. ready made společnosti. Tedy předzaložené společnosti, které již jsou zapsány v Obchodním rejstříku a vy jen popadnete propisku a podepíšete jejich převzetí. Tedy skoro. Tato varianta Petra zaujala, protože si představil úsporu času i ušetření nervů při obíhání úřadů. Rozhodli jsme se tedy porovnat, v čem je výhodnější koupě ready made společnosti typu s.r.o. v porovnání se samostatným založením. Podívejme se na jednotlivé výhody, které prodejci těchto společností inzerují.

Rychlost

Prodejci ready made společností uvádějí, že pokud si koupíte předzaloženou společnost, můžete zpravidla začít podnikat do 5 – 14 dní. Pokud se rozhodnete s.r.o. založit sami u notáře, můžete to zvládnout i rychleji. První návštěva notáře – sepsání zakladatelského dokumentu, návštěva Živnostenského úřadu kvůli vydání živnostenského oprávnění – někde trvá 2 dny, někde lze získat ihned, návštěva banky – založení účtu, složení základního kapitálu, s doklady druhá návštěva notáře – notář má možnost zapsat vaši novou společnost online, zapsaná do Obchodního rejstříku je zpravidla následující den. Záleží na rychlosti úřadů – založení tak může trvat od 1 dne (pro Prahu asi utopie) do cca týdne. V časové kalkulaci je počítáno s tím, že již na první schůzku s notářem se dostavíte se všemi potřebnými dokumenty, vč. souhlasu s umístěním sídla. 

Splacení základního kapitálu

Pokud kupujete ready made společnost, má již splacený základní kapitál. Můžete si dokonce vybrat společnost s různou výší základního kapitálu. Nicméně i tato výhoda byla novelou z roku 2014 anulována. Od tohoto roku je možné založení s.r.o. s vkladem 1 Kč. 

Pohodlí a jednoduchost vyřízení

Při koupi a převodu ready made společnosti na vás stačí, pokud jednou navštívíte kancelář prodejce, případně se s ním sejdete u spolupracujícího notáře. V tomto bodě velmi záleží na tom, u koho společnost pořizujete. Narazili jsme na kompletní nabídky, kde v ceně cca 13 000 Kč byly již zahrnuty poplatky za výpis z katastru nemovitostí, z Rejstříku trestů, za vyřízení živnostenského oprávnění a jiné (a nebylo potřeba si tyto dokumenty shánět). Narazili jsme však i na nabídky, kde za cenu cca 11 000 Kč bylo potřeba vše vlastními silami obstarat a doručit. Takže někde to pohodlnější být může. Jinde ani náhodou. 

V podstatě asi jedinou variantou, která nás zaujala, byla možnost koupě s.r.o. již přihlášené k DPH. Za pravdu mi dá zřejmě ten, kdo svou s.r.o. pokoušel k DPH registrovat, aniž by byl povinným plátcem DPH. Přestože se to zdá na první pohled zvláštní, není snadné stát se dobrovolným plátcem DPH, dvojnásob to platí v případě s.r.o. Finanční úřady se zřejmě obávají, že by společnosti tak zdařile vedly účetnictví, že by na DPH byly spíše vratky než příjem do státní pokladny. 

Shrnutí:

Přestože v minulosti mohlo jít o přelomovou a užitečnou službu, díky legislativním úpravám ztratila takřka své opodstatnění. Nenašli jsme žádný pádný argument pro nákup takové společnosti. Ready made společnost s ručením omezeným lze pořídit za cenu přibližně od 11 000 Kč do 20 000 Kč. A je potřeba dát si pozor na skryté poplatky. Pokud si jednoduché s.r.o. založím sám, zaplatím kolem 6 000 Kč + DPH. 

2x návštěvu notáře, 1x Živnostenského úřadu a 1x banky nepovažuji za velmi náročnou administrativu, kvůli které bych byl ochoten zaplatit dvakrát více. 

Kamarád Petr se nakonec rozhodl, že virtuální sídlo využije, ale založení s.r.o. zvládne vlastními silami. Za 4 dny měl vyřízeno. 

Pokud se chcete dozvědět více o ready made společnostech, klikněte zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ready-made_spole%C4%8Dnost

Vojtěch Bartík