Dolne zasysanie

Maszyna z przesuwanymi belkami może być na życzenie wyposażona w urządzenie do dolnego zasysania wiórów. Węże zasysające można podłączać dowolnie z obu stron. Całe dolne urządzenie rozdzielone jest na 6 sekcji z oddzielnymi zamknięciami.

Wylot sprężonego powietrza

4 pary wylotów sprężonego powietrza dla pneumatycznych urządzeń pomocniczych na pulpicie maszyny zakończone są złączką szybko złączaną celem umożliwienia łatwego i szybkiego podłączania węży o średnicy 8 mm.

Próżnia

Maszyna jest standardowo wyposażona w pompę próżniową o wydajności 40 m3, która jest wystarczająca w przypadku, że stosowana jest do zamocowywania elementów z nieprzepuszczającego materiału, np. płyty laminowane itp. Celem obróbki pełnego materiału i płyt wiórowych lepiej jest stosować pompę próżniową o wydajności 100 m3.

Agregaty kątowe

Agregaty kątowe w znacznym stopniu rozszerzają możliwości robocze maszyny o frezowanie w bokach, wiercenie w bokach i nacinanie pod dowolnym kątem.
Celem zapewnienia płynnych obrotów maszyna musi być wyposażona w oś obrotową „C” bądź celem uzyskania stałego kąta wrzeciono można wyposażyć w pierścień unieruchamiający.

System sterowniczy

Nowoczesny w pełni cyfrowy system sterowniczy CNC886 eksploatowany na platformie Windows RTX interpretuje standardowe programy ISO. System wyposażony jest w moduł do obróbki przy wysokiej prędkości obrotowej i automatycznego dostosowywania prędkości w zależności od geometrii toru. System można podłączyć do miejscowej sieci komputerowej Ethernet 100 Mbps, którą można wykorzystać do zdalnego administrowania i przesyłu programów.

Ręczne kółko do zdalnego sterowania oraz panel operatora umożliwia użytkownikowi wysoki komfort obsługi.

Programowanie maszyny – CAD

Elementem dostawy maszyny jest całkowite parametryczne oprogramowanie CAD w zakresie konstrukcji, projektowania i designu SolidWorks. Chodzi o parametrycznego 3D objętościowego i powierzchniowego modelarza dla systemu operacyjnego Windows. W tym zakresie wykorzystywany jest do wytwarzania poszczególnych elementów, dokumentacji produkcyjnej aż po bardzo skomplikowane zestawy mebli, schodów itd. Wysokiej wydajności konstrukcyjnej i szczytowym funkcjom towarzyszy prosta obsługa i łatwe przyswajanie dzięki świetnemu środowisku, w jakim program pracuje. SolidWorks jest zlokalizowany w większości języków.

Programowanie maszyny – CAM

SolidCAM® jest systemem CAM w pełni zintegrowanym do systemu Solid Works®. Funkcje programujące i kontrolne CAM zaszeregowane są w przejrzystym środowisku SolidWorksu, co ułatwia efektywne stosowanie w praktyce. SolidCAM oferuje mocne narzędzia do szybkiego i efektywnego wytwarzania programów NC. Wspiera kompleksowe przygotowanie do obróbki NC włącznie ze sprawdzianem obróbki przed rozpoczęciem właściwego procesu produkcji. SolidCAM jest zlokalizowany w większości języków.

  • Automatyczne wiercenie
  • Frezowanie 3D
  • 4/5 osiowe indeksowane frezowanie

Konstrukcja maszyny

Cała maszyna skonstruowana jest w CAD programie SolidWorks, który umożliwia już podczas konstruowania znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danego węzła konstrukcyjnego.

Już podczas konstruowania przebiega analiza wytrzymałości elementów konstrukcyjnych i w zależności od zmierzonych wyników konstrukcja jest dostosowywana w taki sposób, aby powstające deformacje były jak najmniejsze.

Produkcja – komponenty

Podczas montażu stosowane są wyłącznie komponenty renomowanych producentów: łożyska, śruby kulkowe, komponenty instalacji elektrycznej itd. Sanie poszczególnych osi poruszają się na precyzyjnych prowadnicach kulkowych BOSCH Rexroth.

Rama maszyny zespawana jest z grubościennych profili stalowych, które w prosty sposób poddawane są obróbce na pięcioosiowym CNC centrum obróbczym.

Wsparcie techniczne

  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 48 godzin
  • skład części zamiennych
  • szeroki asortyment wyposażenia i narzędzi
  • szkolenie i doradztwo w zakresie CAD/CAM (HotLine)
Vojtěch Bartík