Investování do dluhopisů může být pro mnohé investory atraktivní alternativou k akciím a jiným investičním nástrojům. Dluhopisy mohou nabídnout stabilní příjmy a snížit riziko v investičním portfoliu. V tomto článku vás provedeme procesem toho, jak nakoupit dluhopisy, od výběru vhodného typu a emitenta až po provádění samotné transakce.

Kde a jak nakupovat dluhopisy

Finanční instituce

Prvním krokem k nákupu dluhopisů je vybrat si vhodnou finanční instituci, která vám umožní investovat do dluhopisů. Existují tři hlavní typy finančních institucí, které byste mohli zvážit.

  • Banky: Mnoho bank nabízí dluhopisy svým klientům. Mohou nabízet státní, korporátní i městské dluhopisy. Můžete se obrátit na svou banku a zjistit, jaké možnosti investování do dluhopisů nabízejí.
  • Brokerské společnosti: Brokerské společnosti poskytují širokou škálu investičních nástrojů, včetně dluhopisů. Můžete si zřídit účet u brokera a provádět obchody online.
  • Online platformy: V posledních letech se objevily online platformy, které umožňují snadný přístup k investování do dluhopisů. Tyto platformy často nabízejí nízké poplatky a různé druhy dluhopisů.

Typy dluhopisových transakcí

Existují dvě hlavní cesty, jak investovat do dluhopisů: primární trh a sekundární trh.

  • Primární trh: Na primárním trhu probíhá samotné vydání nových dluhopisů emitentem. To je často možnost při výběru státních dluhopisů. Zájemce může zakoupit dluhopisy přímo od emitenta, často prostřednictvím aukce.
  • Sekundární trh: Sekundární trh je místo, kde již existující dluhopisy mohou být kupovány a prodávány mezi investory. To umožňuje flexibilitu a likviditu v držení dluhopisů, protože můžete kdykoli prodat své dluhopisy jiným investorům. Příkladem platformy sekundárního trhu je například MTS.

Otevření investičního účtu a výběr vhodné platformy

Pokud jste se rozhodli, kde a jak budete nakupovat dluhopisy, budete muset otevřít investiční účet. Tento krok zahrnuje registraci u banky, brokera nebo online platformy a ověření vaší totožnosti.

Jakmile máte svůj investiční účet, budete moci začít procházet nabídku dluhopisů a vybírat ty, které odpovídají vašim investičním cílům a strategii. 

Jak vybrat vhodné dluhopisy

Po otevření investičního účtu a výběru vhodné platformy je klíčovým krokem výběr konkrétních dluhopisů, které chcete zakoupit. Zde je několik faktorů, které byste měli zvážit:

  • Předtím, než začnete vybírat dluhopisy, je důležité jasné stanovit své investiční cíle. Ptáte se sami sebe, zda hledáte krátkodobý příjem, dlouhodobé zhodnocení kapitálu nebo něco mezi tím. Váš časový horizont a rizikovou toleranci budou hrát klíčovou roli při rozhodování o tom, jaké dluhopisy si vybrat.
  • Úroková míra je jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru dluhopisu. Vyšší úroková míra obvykle znamená vyšší výnos, ale může také znamenat vyšší riziko. Zároveň musíte brát v úvahu aktuální úrokové sazby na trhu a pokusit se předpovědět, jak budou v budoucnosti.
  • Ratingové agentury, jako Moody’s nebo Standard & Poor’s, hodnotí úvěrovou kvalitu emitentů. Více o fungování ratingových agentur zde. Dluhopisy od emitentů s vyšším ratingem obvykle přinášejí nižší riziko úvěrového selhání, ale obvykle mají nižší výnos. Při výběru dluhopisů zvážte rating emitenta a jeho stabilitu.
  • Doba splatnosti dluhopisu určuje, jak dlouho budete držet investici. Krátkodobé dluhopisy mají obvykle nižší riziko a menší výnosy, zatímco dlouhodobé dluhopisy mohou nabídnout vyšší výnosy, ale s vyšším rizikem úrokového rizika. 

Likvidita dluhopisu je dalším faktorem. Pokud potřebujete dluhopis pro krátkodobé peněžní potřeby, mějte na paměti, že některé dluhopisy mohou být méně likvidní než jiné a prodej může být obtížný.

Základní kroky při nákupu dluhopisů

Výběr dluhopisu a zjištění jeho dostupnosti na trhu

Jakmile máte jasno ve vaší investiční strategii a preferencích, můžete začít procházet nabídku dluhopisů. Můžete hledat dluhopisy emitované státem, firmami nebo městy a vybírat ty, které vám nejvíce vyhovují.

Stanovení investičního objemu a nákupního limitu

Nyní je čas rozhodnout o tom, kolik peněz chcete investovat do dluhopisů. Stanovení investičního objemu a nákupního limitu vám pomůže udržet kontrolu nad vašimi finančními prostředky.

Umístění objednávky a provedení transakce

Když máte vše připraveno, můžete umístit objednávku na nákup dluhopisů. Na své finanční platformě vyhledejte konkrétní dluhopisy, které jste si vybrali, a následujte pokyny k provedení transakce. Buď budete kupovat dluhopisy na primárním trhu od emitenta nebo na sekundárním trhu od jiného investora.

Dluhopisové strategie

Buy and Hold strategie

Buy and Hold strategie znamená, že držíte dluhopisy až do doby jejich splatnosti, čímž získáváte stanovený výnos. Tato strategie je často vhodná pro investory hledající pravidelný příjem a stabilitu.

Obchodování s dluhopisy

Pokud máte zájem o aktivnější přístup k investování do dluhopisů, můžete je nakupovat a prodávat na sekundárním trhu, pokud je to potřeba. Tímto způsobem můžete využívat změny na trhu a spekulovat na pohyb úrokových sazeb.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je důležitá strategie pro snížení rizika v investičním portfoliu. Můžete diverzifikovat své dluhopisy tím, že budete vlastnit dluhopisy různých emitentů, různých dob splatnosti a různých typů.

Investování do dluhopisů může být atraktivní možností pro ty, kteří hledají stabilní příjmy a diverzifikaci portfolia. Je důležité pečlivě zvažovat typy dluhopisů, investiční cíle a rizika před tím, než začnete nakupovat. Důsledné sledování trhu a pružnost ve strategii vám mohou pomoci dosáhnout úspěšných výsledků při investování do dluhopisů. 

Vojtěch Bartík