Centrum obróbcze sterowane w 3, 4 lub 5 osiach przeznaczone do wytwarzania modeli, form, okrajania wytłoczek z tworzywa z pras próżniowych lub laminatów itp. Materiałem poddanym obróbce mogą być stopy aluminium, metali kolorowych, drewno, sklejka, płyty wiórowe, tworzywo, żywice epoksydowe i poliuretanowe, laminaty itp.

Wysokoobrotowe wrzeciono

3 osie sterowane

Wrzeciono wysokoobrotowe z pneumatycznym uwalnianiem stożka mocującego ISO 40 lub ISO 50.

Wymiennik narzędzi

Celem zapewnienia całkowitej automatyzacji procesu produkcji maszynę można wyposażyć w wymiennik narzędzi z 12 pozycjami.

Obróbka polistyrenu

Produktywną obróbkę polistyrenu można uzyskać w połączeniu ze specjalną redukcją do mocowania narzędzi do polistyrenu z zintegrowanym sterowaniem. Redukcję można umieszczać na wszystkich typach wrzecion ze stożkiem ISO 40, ISO 50 lub HSK F63.

System sterowniczy

Nowoczesny w pełni cyfrowy system sterowniczy CNC886 eksploatowany na platformie Windows RTX interpretuje standardowe programy ISO. System wyposażony jest w moduł do obróbki przy wysokiej prędkości obrotowej i automatycznego dostosowywania prędkości w zależności od geometrii toru. System można podłączyć do miejscowej sieci komputerowej Ethernet 100 Mbps, którą można wykorzystać do zdalnego administrowania i przesyłu programów.

Ręczne kółko do zdalnego sterowania oraz panel operatora umożliwia użytkownikowi wysoki komfort obsługi.

Stół roboczy

Maszyna standardowo dostarczana jest bez stołu roboczego. Wybór stołu roboczego uzależniony jest od celu jego zastosowania. Do obróbki modeli drewnianych i polistyrenu maszynę można wyposażyć w stół z utwardzanego KARTITU lub profilów Al. Do obróbki metali należy stosować żeliwny stół roboczy z rowkami T.

Konstrukcja

Cała maszyna skonstruowana jest w programie CAD SolidWorks, który umożliwia już przy konstruowaniu znalezienie najlepszego rozwiązania dla danego węzła konstrukcyjnego.

Już podczas konstruowania przebiega analiza wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych i w zależności od zmierzonych wyników konstrukcja jest dostosowywana w taki sposób, aby powstające deformacje były jak najmniejsze.

Komponenty

Podczas montażu stosowane są wyłącznie komponenty renomowanych producentów: łożyska, śruby kulkowe, komponenty instalacji elektrycznej itd. Sanie poszczególnych osi poruszają się na precyzyjnych prowadnicach kulkowych BOSCH Rexroth.

Rama maszyny zespawana jest z grubościennych profili stalowych, które następnie poddawane są obróbce na pięcioosiowym CNC centrum obróbczym.

SolidWorks

SolidWorks® jest parametrycznym 3D modelarzem objętościowym i powierzchniowym dla systemu operacyjnego Windows. Oparty jest na bazie modelarskiej Parasolid i przeznaczony dla gałęzi maszynowej i designerskiej, do produkcji form i modeli. W tym zakresie wykorzystywany jest do opracowywania modeli i dokumentacji od prostych elementów aż po bardzo skomplikowane zestawy. Wysokiej wydajności konstrukcyjnej i szczytowym funkcjom towarzyszy łatwa obsługa i przyswajalność dzięki świetnemu środowisku dla użytkowników. SolidWorks zlokalizowany jest w większości języków.

SolidCAM

SolidCAM® jest systemem CAM w pełni zintegrowanym do systemu CAD Solid Works®. Funkcje programujące i kontrolne CAM zaszeregowane są w przejrzystym środowisku SolidWorksu, co ułatwia efektywne stosowanie w praktyce. SolidCAM oferuje mocne narzędzia do szybkiego i efektywnego wytwarzania programów NC aż do pięciu spoistych osi. Wspiera kompleksowe przygotowanie do obróbki NC włącznie ze sprawdzianem obróbki przed rozpoczęciem właściwego procesu produkcji. SolidCAM jest zlokalizowany w większości języków.

 • Automatyczne wiercenie
 • Frezowanie 2D
 • Frezowanie 2,5D
 • Frezowanie 3D
 • Spoiste frezowanie czteroosiowe
 • 4/5 osiowe indeksowane frezowanie
 • Spoiste frezowanie pięcioosiowe

Wsparcie techniczne

 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 48 godzin
 • skład części zamiennych
 • szeroki asortyment wyposażenia i narzędzi
 • szkolenie i doradztwo w zakresie CAD/CAM (HotLine)
Vojtěch Bartík