I sebelepší plastový kontejner, přepravka nebo paleta má svůj životní cyklus a jednoho dne doslouží. Jaké v takové chvíli máte možnosti? Předpokládáme, že nestojíte o to, aby vám zabíraly místo a nechcete je také jen tak vyhodit. Řešením je recyklace a opětovné použití plastového přebrusu nebo granulátu pro výrobu nové šarže úložných boxů a palet pro nejrůznější průmyslová odvětví. Co se s každou takovou vysloužilou plastovou přepravkou a kontejnerem děje? A co ještě byste o jejich recyklaci měli vědět? 

Co se recykluje?

Mezi recyklované materiály patří plastové palety, přepravky na ovoce a zeleninu a podobné skladovací a přepravní kontejnery s ukončenou životností spolu s odpadem z domácností, jako jsou klasické PET lahve. V podstatě jakýkoliv recyklovatelný plast se může stát součástí třeba nové přepravky na pivo. Ta, přestože není vyrobena čistě z panenského materiálu, může díky nejmodernější technologii vydržet při správném zacházení i roky!

Jsou všechny plastové přepravky vyrobeny z recyklovaných materiálů? 

To záleží na konkrétní společnosti, ale můžeme zobecnit, že tendence využít opětovně plastové materiály v maximální možné míře, je společná pro všechny. 

Je nicméně pravdou, že pro část přepravních a skladovacích systémů se používají záměrně primární materiály. To zejména v případech, kdy najdou své uplatnění v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu, kde jsou zavedeny přísné kontroly pro zajištění vysoké úrovně hygieny ve výrobě i při transportu.

Jak to vše probíhá? 

Zjednodušeně bychom proces recyklace mohli popsat v následujících čtyřech krocích:

  • Důkladná očista 

Rozbité a staré bedny, přepravky, plastové židle a další plastové výrobky, které byly odevzdány k recyklaci, začínají svou cestu tak, že jsou odeslány do speciální mycí linky. Tam jsou vícekrát umyty a důkladně vyčištěny, což pomáhá zajistit, aby suroviny byly co nejlépe zpracovatelné a výsledkem se stal vysoce kvalitní konečný výrobek.

  • Kontrola kvality 

V dalším kroku je nezbytné ověřit, zda recyklované nádoby jsou opravdu čisté. Do další fáze procesu jsou propuštěny až poté, co splní všechny přísné požadavky na kontrolu kvality. Pokud se stane, že některé položky nesplňují tyto normy, jsou okamžitě odeslány zpět do dalšího kola mytí.

  • Třídění položek, drcení a mletí 

Vytříděné plastové výrobky jsou následně přesunuty do části závodu, kde jsou rozdrceny pomocí specializovaného přístroje. Smyslem je získat z výrobku co nejvíce materiálu pro další využití.

Následně se drť namele na malé vločky nebo granule. Ty se ještě properou ve vodě nebo projdou odstředivkou, aby došlo k odstranění případných nečistot. Po nezbytném vysušení je granulát coby surovina připraven k dalšímu použití.

  • Formování nového produktu

Plastový granulát se roztaví, popřípadě přidá do směsi. Vzniklý polotovar se v další fázi tepelně upravuje a vytlačuje se v kovových formách do požadovaného tvaru. Ten těžko můžeme říci, kdy život jednoho výrobku končí a začíná ten toho druhého. S jistotou však víme, že z hlediska vlastností a kvality nové přepravky či kontejnery nic neztrácí na ty, ze kterých vzešly. 

Plasty obecně nejsou považovány za ekologický materiál. Je však nutné rozlišovat mezi jejich jednotlivými druhy. A to mezi těmi, které lze recyklovat a těmi, které druhého života nejsou schopny. Pro výrobu přepravek a kontejnerů je použití plastu ekologickou volbou. Jsou téměř vždy z recyklovaných surovin a podstatně odolnější a lehčí než ty, vyrobené z jiných materiálů. A poté, co dojde k jejich znehodnocení, je možné je přeměnit na úplné nové a znovu použitelné. 

Odevzdáváte vysloužilé uložné systémy z plastu k recyklaci?

Vojtěch Bartík