Centrum obróbcze sterowane w 3 lub 4 osiach, przeznaczone do wydajnej produkcji elementów meblarskich, schodów, wystroju wnętrz itp.

Wielozadaniowy stół próżniowy

Płyta robocza z zintegrowanym rozdziałem próżni, kwadratowym rastrem do przyssawek, ewentualnie próżniowych elementów pomocniczych, z precyzyjnymi pneumatycznie sterowanymi ogranicznikami w każdej strefie roboczej oraz z gwintami mocującymi M8 do zamocowywania specjalnych urządzeń pomocniczych – to wszystko umożliwia użytkownikowi łatwe i szybkie zamocowanie każdego obrabianego przedmiotu.

FASTER – przesuwane belki

Przesuwane belki znajdują zastosowanie przede wszystkim przy obróbce materiałów płytowych. Wszystkie belki można podłużnie przesuwać po precyzyjnych prowadnicach kulkowych z pneumatycznym unieruchamianiem w wymaganym miejscu. Każda belka wyposażona jest w masywny, pneumatycznie sterowany ogranicznik i dwie wielozadaniowe przyssawki z unieruchamianiem pneumatycznym. Celem zapewnienia łatwej manipulacji ciężkim materiałem, krańcowe belki wyposażone są w pomocniczą listwę załadunkową.

FASTER / FASTER MAX

W przypadkach stosowania, gdzie konieczna jest większa szerokość obrabianego przedmiotu maszynę można poszerzyć o 200 mm. Taki system znajduje zastosowanie przede wszystkim przy produkcji drzwi, łuków okiennych itp.

Wrzeciona

W zależności od charakteru pracy maszynę można wyposażyć we wrzeciona o różnej mocy i z różnym stożkiem zaciskowym. Wrzeciona elektryczne posiadają łożyska ceramiczne ze stałym napełnieniem smarem. Stożek zaciskowy uwalniany jest pneumatycznie wraz z automatycznym zdmuchiwaniem zanieczyszczeń.

Głowica obrotowa i przechylana

5 osi sterowanych
Nowoczesna głowica przechylana i obrotowa z zintegrowanym wrzecionem i pneumatycznym uwalnianiem stożka mocującego HSK F63.

Agregat do wiercenia VDA 17

Wiercący i rowkujący agregat VDA 17 (17 oddzielnych pionowych jednostek wiercących – 12 w osi X i 5 w osi Y, 2 dwustronne poziome jednostki wiercące w osi Y, 3 dwustronne poziome jednostki wiercące w osi X, rozstaw między wiertłami 32 mm, 4000 obr./min.
Piłowa jednostka do rowkowania z automatycznym przechylaniem piły w zakresie 0 – 90 stopni do podłużnego i poprzecznego rozcinania może być wyposażona w piłę tarczową o średnicy do 180 mm, która pracuje przy prędkości obrotowej 6000 obr./min. Wyposażona jest w oddzielny silnik elektryczny o mocy 1,7 kW.

Agregat do wiercenia VDA 17 – układ

Agregat do wiercenia VDA 17 można dowolnie kombinować z wrzecionami do frezowania, osią C i piłą przechylaną. Przykłady poszczególnych układów przedstawiono na rysunkach.

Oś „C”

Maszyna może być wyposażona w rotacyjną oś „C” dla specjalnych agregatów kątowych, które umożliwiają wydajne frezowanie i wiercenie w krawędziach pod dowolnym kątem. Taki system w znacznym stopniu rozszerza możliwości obróbki. Znajduje zastosowanie przede wszystkim przy produkcji schodów, drzwi, okien, zabawek itp.

Wymiennik narzędzi

Celem zapewnienia całkowicie zautomatyzowanego procesu produkcji maszynę można wyposażyć w wymiennik narzędzi z 6 i 12 pozycjami a w przypadku typu FASTER MAX z 24 pozycjami.

Przestrzeń robocza

Przestrzeń robocza maszyny jest w praktyce bardzo zmienna. Ważne jest zapewnienie tego, aby niepowołana osoba nie miała dostępu do przestrzeni roboczej maszyny. W tym celu można na specjalne zamówienie dostarczyć blaszane panele, za pomocą których można otoczyć przestrzeń roboczą maszyny w dowolnym układzie.

Akcesoria do belek

Maszyna standardowo wyposażona jest w 6 przesuwanych belek (3 w każdej strefie roboczej). Każda belka wyposażona jest w 1 ogranicznik referencyjny do poprzecznego umieszczenia obrabianego przedmiotu a krańcowe belki jeszcze w ogranicznik do wzdłużnego ustawiania materiału.

Standardowo istnieje możliwość odczytu pozycji poszczególnych belek z podziałki lub na każdej belce można zainstalować cyfrowe urządzenie do odmierzania pozycji.

Celem zapewnienia łatwego manipulowania ciężkimi obrabianymi przedmiotami, belki krańcowe wyposażone są w każdej strefie roboczej w listwę wyrzutową.

Laser

Łatwe i szybkie umieszczenie obrabianego przedmiotu w prawidłowej pozycji na stole roboczym umożliwia Laser projekcyjny, który dokładnie wyświetla kontury obrabianego przedmiotu na umieszczanej części. Znajduje to zastosowanie przede wszystkim przy osadzaniu półproduktów, których nie można osadzać za pomocą ograniczników lub półproduktów, które należy umieścić na stole w taki sposób, aby finalny wyrób był umieszczony w miejscu jakościowego materiału a wady pozostały w odpadzie. Bardzo komfortowe jest zastosowanie Lasera przede wszystkim przy produkcji schodów, okien łukowych i ogólnie przy obróbce pełnego materiału.

Vojtěch Bartík