O významu AML školení dnes už jistě nepochybuje žádný podnikatel, jehož činnost spadá pod zákon proti praní špinavých peněz. Právě předpis AML (anti money laundering, čili „proti praní peněz“) je i díky pravidelné novelizaci poměrně kvalitním nástrojem, který snahu o potírání těchto specifických kriminálních aktivit neustále zefektivňuje. Mít v tomto ohledu náležité znalosti se i s ohledem na případné sankce spojené s porušením zákona určitě vyplatí.

Důkladné proškolení je samozřejmě nezbytné dopřát rovněž všem zaměstnancům, kteří mají co do činění s finančními transakcemi firmy i s dokumenty, které se těchto toků peněz a osob s nimi spojených týkají. Vlastníte firmu, jejíž aktivity se bez uplatňování AML pravidel neobejdou? Například realitní kancelář? Nebo snad provozujete směnárnu? Pak věřte, že vám přečtení následujících řádek neuškodí. Právě naopak!

AML školení a realitní horečka

AML je pro zdravé fungování státu velmi důležitý. Realitní horečka, které jsme u nás v posledních měsících svědky, význam tohoto zákona ještě umocňuje. Jen v letošním roce v České republice změnily majitele tisíce bytů, rodinných domů a zahrad i rekreačních nemovitostí. A to už je nějaký objem financí a zároveň množství příležitostí k nekalým transakcím.

Obchod s nemovitostmi je totiž pro praní špinavých peněz doslova jako stvořený. Tedy alespoň v případě, že není kvalitními předpisy rozumně regulován. Každý zkušený makléř si toho je jistě vědom. Umět rozeznat potenciálně rizikový obchod nebo vědět, jakým způsobem spolupracovat s příslušnými institucemi, je proto nanejvýš žádoucí. A právě speciální školení vedené na profesionální úrovni je pro získání takových dovedností nezbytné.

Nejen reality, ale i bankovní sektor a další odvětví

Majitelé a zaměstnanci realitních kanceláří však nejsou zdaleka jediní, kteří jsou povinni brát na AML ohled. Velké peníze „se točí“ také v jiných odvětvích ekonomiky. A úřady to už dávno neberou na lehkou váhu. Desítky miliard eur, o které nezákonnými machinacemi každoročně přicházejí státní kasy řady evropských zemí, potažmo unijní rozpočet, pohnuly nedávno k akci i úředníky v Bruselu.

Ti nyní svou pozornost soustřeďují především na bankovní sektor, kde je příležitostí k legalizaci výnosů z trestné činnosti ještě více než na trhu s realitami. Pokud snad kromě nemovitostí podnikáte i v jiném oboru, podívejte se, zda se vás povinnost aplikace AML (zda jste tzv. povinnou osobou) týká také při vaší další výdělečné činnosti. „Povinnou osobou“ jste například tehdy, pokud:

 • Obchodujete s realitami
 • Poskytujete platební či směnárenské služby
 • Provozujete sázkové hry v casinu
 • Poskytujete daňové poradenství nebo účetní služby
 • Obchodujete s použitým zbožím
 • Poskytujete sídla právnickým osobám

Jaké povinnosti z AML vyplývají?

Byznys realitních makléřů, ale i dalších „povinných osob“ musí dle zákona AML splňovat několik zásadních kritérií. Nedodržení pravidel je v souladu se stále tvrdším a úspěšnějším přístupem k boji proti finanční kriminalitě také čím dál přísněji trestáno.

Sankce mohou být poměrně citelné. Před nedávnem byla jedna z tuzemských realitních kanceláří pokutována částkou 150 000 Kč za prohřešek související s nedostatečným přezkoumáváním původu peněz, za které si u ní někteří z klientů pořizovali nemovitosti. Tím se dostáváme k tomu, co je obsahem zákona a s čím tedy budete seznamováni v rámci příslušného školení. Shrnout to lze zhruba takto:

 • Klienta je vždy nutné identifikovat a důkladně prověřit.

Každého klienta jste povinni ztotožnit! Důkladněji ho musíte prověřit v případě, že transakce přesáhne zákonem stanovenou sumu nebo tehdy, vykazuje-li celý obchod nějaké podezřelé rysy, které by ukazovaly na možnost legalizace peněz pocházejících z trestné činnosti.

 • Dokumenty i získané informace je třeba uchovávat.

Všechny listiny týkající se obchodu musíte vždy uchovat pro případ dodatečné kontroly!

 • Podezření na nekalou transakci je třeba ohlásit.

Jakékoliv podezření související s tím, že by v rámci chystaného obchodu mohlo dojít k praní špinavých peněz, jste povinni neprodleně ohlásit FAÚ (Finanční analytický úřad). A nejen to! Transakci musíte samozřejmě také okamžitě zastavit.

Kvalita lektora je nejdůležitější

Školení AML je nutné absolvovat alespoň jednou ročně. Více méně nezbytné je to pak při každé zásadnější změně příslušných předpisů. A jelikož byl zákon proti praní špinavých peněz shodou okolností novelizován právě letos v létě, měli byste se zřejmě začít rozhlížet po nějaké specializované společnosti, která vám a případně i vašim zaměstnancům takové školení zajistí.

Je přitom v zásadě jedno, zda výuka proběhne klasickým způsobem nebo zda dáte přednost moderní metodě v podobě tzv. webináře. Mnohem podstatnější je kvalita lektora, který vám bude nezbytné znalosti a dovednosti předávat! Co by vás měl naučit? K čemu vám takové školení bude?

 • Seznámíte se s legislativou a s významem AML.
 • Zjistíte, jak správně postupovat při identifikaci a registraci vlastníka.
 • Naučíte se, jak co nejlépe poznat potenciálně rizikový obchod.
 • Osvojíte si způsob podávání hlášení FAÚ.

Sankce jistě porostou!

Neznalost zákona AML a nedodržování povinností z něho vyplývajících se rozhodně nevyplácí. Vašemu byznysu to může dosti citelně uškodit.

Sankce totiž mohou být i podstatně vyšší, než v případě už zmiňované realitní kanceláře. S ohledem na stále tvrdší přístup příslušných úřadů, které mají boj s praním špinavých peněz na starost, brzy nemusí být žádnou výjimkou ani pokuta v řádu milionů korun!

Je tedy zcela zřejmé, jak důležitým krokem je výběr vhodné firmy, jejíž lektoři vás do podstaty zákona zasvětí. Tak na to nezapomeňte!

Vlastníte realitní kancelář, směnárnu nebo snad nějaké menší casino? A měli jste už kvůli AML ve svém podnikání problémy?

Vojtěch Bartík